Ons bedrijf

Leer ons bedrijf kennen!

Schapen Grazerij Bornerbroek is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het verschaffen van een duurzame vorm van landschapsonderhoud en natuurbeheer. Dit wordt door ons gerealiseerd door de inzet van een kudde met Schoonebeeker heideschapen en Grootheide schapen.

Onze activiteiten

Ons bedrijf is gericht om, op maat, begrazingsdiensten aan u aan te bieden. Daarbij staat het beheer en de bescherming van flora en fauna bij ons hoog in het vaandel.

Ook willen we graag met onze begrazingsmethodieken een bijdrage leveren aan de terugkeer van nieuwe natuur. Hierbij kan worden gedacht aan verloren gewaande biotopen en natuur zoals opgenomen is in de Ecologische Hoofd Structuur.

Bijdragen aan noodzakelijke natuurherstelmaatregelen in Natura 2000-projecten door inzet van heideschapen en of koeien voor beheer met begrazing.

Onze kennis, uw wensen

Om ons werk op een deskundige manier uit te voeren, is kennis van flora en fauna en van de specifieke begrazingsgebieden noodzakelijk. Het opzetten van langjarige begrazingsprojecten moet op een vakkundige wijze tot stand komen. Uw visie en wensen samen met onze kennis en kunde moet leiden tot een succesvol begrazingsproject. Wij zijn dan ook gediplomeeerd herder en hebben diverse vakgerelateerde cursussen gevolgd op het gebied van begrazingsbeheer. Door de tijd heen blijven we vinger aan de pols houden omtrent (natuur) ontwikkelingen en kennis die hierbij hoort.

Thuisbasis

Onze thuisbasis en vertrekpunt is gelegen nabij het dorp Bornerbroek. Wonend in het mooie buitengebied van dit actieve dorp voelen wij ons op onze plaats. Rond Bornerbroek vind je anno 2021 niet alleen mooie levensvatbare boerenbedrijven maar ook de natuur- en waterweg ” De Doorbraak” en het XL-Business Park en landgoed Twickel is binnen handbereik.
Wij hebben met ons bedrijf gekozen voor de schapenhouderij/grazerij en de daaruit voortvloeiende verkoop van eerlijk en puur Schoonebeeker/Groot heidevlees. Ons is vlees valt onder het label Twents Streekproduct.