Kudde

Onze Groot Heideschapen

Het Groot Heideschaap

Het Groot Heideschaap behoort tot een van de zeldzame Nederlandse schapenrassen. De Fokkerijorganisatie Groot Heideschaap zet zich in voor de verdere ontwikkeling van het Groot Heideschaap, met als doel de inzet in landschapsbeheer en de afzet als culinaire specialiteit.
Het gebruik van onze kudde Groot Heideschapen is een uitstekend hulpmiddel gebleken voor natuurbeheer en (landschaps)onderhoud. Door het selectieve graasgedrag krijgen zeldzame plantensoorten een kans en gaat het boomopslag tegen.

Groot Heideschaap najaar 2022

Inzet schapen als begrazingstechniek

Er zijn veel redenen te noemen om schapen in te zetten als begrazingsmiddel. Zo verspreiden schapen zaden door transport in hun vachten en tussen de hoeven. Schapen zorgen voor struktuur in terreinen en leggen ecologische verbindingen aan tussen gebieden. Ook heeft de kudde een culturele, historische en toeristische waarde voor het landschap. Met de schaapskudde als inzet, kan de schaapherder ter plaatse informatie verstrekken aan belangstellenden.

Wij hebben gekozen voor Het Groot Heideschaap.
Hun eigenschappen passen het beste bij de begrazingswerkzaamheden die wij  uitvoeren. Gescheperde kuddes zijn niet alleen geschikt voor het reguliere (natuur) beheer, maar kunnen vooral een functie vervullen bij het herstelbeheer of beheer na het aanleggen van nieuwe natuur.

Natuurlijk is een kudde Groot Heideschapen een lust voor het oog.
Daarnaast dragen we bij aan het instandhouden van een zeldzaam huisdierras.