Kudde

Onze Schoonebeeker heideschapen

Het Schoonebeeker heideschaap en Het Groot Heideschaap

Het Schoonebeeker heideschaap en Het Groot Heideschaap behoren tot de zeldzame Nederlandse schapenrassen.
Het gebruik van onze kudde Schoonebeeker en Groot Heideschapen is een uitstekend hulpmiddel gebleken voor natuurbeheer en (landschaps)onderhoud. Door het selectieve graasgedrag krijgen zeldzame plantensoorten een kans en gaat het boomopslag tegen.

Inzet schapen als begrazingstechniek

Er zijn veel redenen te noemen om schapen in te zetten als begrazingsmiddel. Zo verspreiden schapen zaden door transport in hun vachten en tussen de hoeven. Schapen zorgen voor struktuur in terreinen en leggen ecologische verbindingen aan tussen gebieden. Ook heeft de kudde een culturele, historische en toeristische waarde voor het landschap. Met de schaapskudde als inzet, kan de schaapherder ter plaatse informatie verstrekken aan belangstellenden.

Wij hebben gekozen voor het Schoonebeeker schaap en Het Groot Heideschaap.
Hun eigenschappen passen het beste bij de begrazingswerkzaamheden die wij  uitvoeren. Gescheperde kuddes zijn niet alleen geschikt voor het reguliere (natuur) beheer, maar kunnen vooral een functie vervullen bij het herstelbeheer of beheer na het aanleggen van nieuwe natuur.

Natuurlijk is een kudde Schoonebeekers en Groot Heideschapen een lust voor het oog.
Daarnaast dragen we bij aan het instandhouden van een aantal zeldzaam huisdierrassen.