Activiteiten

Engbertsdijkvenen

Aan activiteiten hebben we jaarrond en in het vroege voorjaar geen gebrek. Vanaf half februari tot april vind de lammertijd plaats. Een tijd van extra opletten en het in de gaten houden van de drachtige ooien.

Verloopt de draagtijd goed, zijn de dieren in goede conditie, hoe zal het werpen verlopen, hebben de lammeren een goede start?

Iets minder slaap voor de verzorgers maar hectiek rondom nieuw leven maakt veel goed. Vooral als de moeder-lam binding prima is, het lam direct de nodige biest krijgt en de draad in de kudde oppakt.

Een rondtrekkende kudde trekt veel bekijks. Als we in openbare terreinen rondtrekken, is het voor omwonenden, toeristen, recreanten, schoolklassen aantrekkelijk om een kijkje bij de schaapskudde te nemen. De afgelopen jaren is de toeloop van recreanten in de natuurgebieden groter geworden. Druk in de natuurgebieden is toegenomen wat niet altijd positief uitwerkt voor de flora en fauna in het veld.

Onze herder is een wandelend aanspreekpunt voor vragen over de kudde, natuur, cultuur of omgeving.

Als je jaarrond bezig bent met het houden,hoeden, inzetten voor natuurbeheer met een kudde schapen, dan krijg je te maken met de seizoenen, weer of geen weer, diergezondheid en welzijn of publiek op je pad. Een heleboel aspecten die ervoor zorgen dat geen enkele dag hetzelfde is. Het vraagt op tijd en plaats wat flexibiliteit in handelen.

Mooie momenten zijn o.a. de geboorten van lammeren, binnenhalen van de wintervoorraad, hoeden in natuurterreinen, het herkennen van een (ijs)vogel of een insect die voorheen niet in een terrein voorkwam. Of; net dat ene moment, waarbij je met de kudde door de heide loopt en de fraaie fazanthaan je niet hoort aankomen.

Meestal zijn het de dagelijkse werkzaamheden die gebeuren moeten, de regenbui die je overvalt of het schaap dat dwars loopt te wezen.

Passie en inzet heb je nodig in de omgang met schapen en honden en het buitenleven.

Onze dieren hebben in alle rust hun voedsel zoals; heide, kruidenrijke planten, grassen en houtopslag bij elkaar kunnen sprokkelen. Dit kom ten goede aan de vorming van mooi lams- en of schapenvlees.

De vegetatie vinden de dieren in heidevelden (heide, braam, berkopslag, grove den), schrale graslanden, retentiegebieden of op dijken (peen, klaver, smeerwortel, boerenwormkruid, duizendknoop). Er wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest of bestrijdingsmiddelen.

De wijze waarop de Groot Heideschapen gehouden worden, maakt dat er goede lamsvleesproducten verkocht kunnen worden. Normaliter zorgen we ervoor dat we voldoende voorraad hebben.

Vanaf 2016 is ons (lams)vlees van de het Groot Heideschaap gecertificeerd als Erkend Streekprodukt uit Twente. Het certificaat is ons overhandigd door de stichting Streekeigen Producten Nederland. De basiscriteria hiervoor zijn o.a: een duidelijk omschreven regio van herkomst=streek, de grondstoffen zijn afkomstig uit de streek en de be-en verwerking vindt plaats in de streek. Consumptie vind hoofdzakelijk in de streek plaats. De streek voor ons is Twente en Overijssel.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze kwaliteitsproducten, neem dan contact met ons op.