Onze kennis, uw wensen

Schapen Grazerij Bornerbroek is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het verschaffen van duurzame vorm van landschapsonderhoud en natuurbeheer. Dit wordt door ons gerealiseerd door de inzet van een kudde Groot Heideschapen.

Om ons werk op een deskundige manier uit te voeren, is kennis van flora en fauna en van de specifieke begrazingsgebieden noodzakelijk. Het opzetten van langjarige begrazingsprojecten moet op een vakkundige wijze tot stand komen. Uw visie en wensen samen met onze kennis en kunde moet leiden tot een succesvol begrazingsproject. Wij zijn dan ook gediplomeerd herder en hebben diverse vakgerelateerde cursussen gevolgd op het gebied van begrazingsbeheer.